Soubory a disky

Datum Název
Download
Typ Popis
07.10.2007 File Renamer
1.0.0.3

32-bit (78 kB)
64-bit (118 kB)

FW Šikovná utilitka na hromadné přejmenování skupiny souborů (např. *.jpg, *.*, apod.) v rámci jednoho adresáře. Všechny specifikované soubory se přejmenují podle klíče prefixXXXXX.* - prefix je společný pro všechny soubory a XXXXX představuje číslo pevné šířky (implicitně 5), které se pro jednotlivé soubory postupně zvyšuje od 1. Přípona zůstane nezměněna. Více informací viz. popis. Toto přejmenování souborů využijí především majitelé digitálních fotoaparátů, které v adresáři vytvoří často zcela nevhodné série obrázků s názvy typu CAT000001.JPG, CAT000002.JPG, atd. S File Renamerem snadno změníte tyto názvy např. na Dovolená99_01.jpg, Dovolená99_02.jpg, atd.

Jazyk: angličtina

Popis

Co je nového

05.10.2007 LineLen
3.0.0.0

32-bit / 64-bit (3 kB)

FW Zjistí maximální délku řádku zvoleného vstupního souboru.

Vypíše tuto maximální délku, číslo příslušného řádku, prvních cca 40 znaků tohoto řádku, a nakonec celkový počet řádků v soboru. Parametricky je možné zadat počet mezer, které mají nahradit znak tabulátoru (implicitně čtyři mezery). Podporované kódování vstupního souboru je ASCII, UTF-8 i UNICODE. Konce řádků mohou být jak ve formátu Windows (CR+LF), tak Linux (LF).

Program pro svůj běh vyžaduje nainstalované prostředí Microsoft .NET Framework 2.

Jazyk: angličtina

Seznam změn

05.10.2007 PartFile
2.0.0.1

32-bit / 64-bit (3 kB)

FW Uloží část jednoho souboru do jiného.

Část souboru je možné zadat třemi způsoby:
  • začátek-konec
  • začátek délka
  • začátek
U třetího způsobu bude uložena část od "začátek" do konce souboru. Hodnoty je možné zadat jak v desítkové soustavě, tak v hexadecimální, a to ve tvaru $abc, xabc, Xabc, 0xabc a 0Xabc. Malá / velká písmena nehrají roli, tvary čísel je možné libovolně kombinovat.

Program pro svůj běh vyžaduje nainstalované prostředí Microsoft .NET Framework 2.

Jazyk: angličtina

Seznam změn

 

SCSI

Datum Název
Download
Typ Popis
22.08.2000 SCSI Device Manager
1.00.3

Win9x (164 kB)

FW Slouží k získání informací o libovolném SCSI zařízení. Při komunikaci používá rozhraní ASPI. Výhodou programu je možnost zadávání příkazů formou parametrů při spuštění programu, kdy není zobrazeno žádné okno, čímž je možné použití v dávkových souborech (BAT) - více viz. popis.

Jazyk: angličtina

Popis

Co je nového