Kaassoft - Jaroslav Kaas Vývoj software na zakázku, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat kaassoftkaas-cz.eu

rozcestník

Počet návštěv
3. srpna 2000
Počítadlo

SCSI Device Manager 1.00.3

 

Slouží k získání informací o libovolném SCSI zařízení (CD-ROM, HDD, tiskárna, scanner, atd.). Při komunikaci s těmito zařízeními používá rozhraní ASPI.

Výhodou programu je možnost zadávání příkazů formou parametrů při spuštění programu, kdy není zobrazeno žádné okno, čímž je možné použití v dávkových souborech (BAT).

Toto je prvotní verze, v okenní verzi pouze zobrazuje informace, nic nemění. Měnit je možné pouze rychlost čtení datových CD a to pomocí parametru.

 

Popis parametrů

Syntaxe příkazové řádky je

SCDEVMAN [Options] Command

Command je příkaz a je možné uvést pouze jeden:

setreadspeed=n Určuje rychlost čtení datového CD u mechanik CD-ROM/CD-R(W)/DVD atd.

n představuje násobek základní rychlosti, tedy např. při n=40 bude rychlost čtení nastavena na 40x. Pokud mechanika nepodporuje zvolenou rychlost čtení, bude nastavena nejbližší nižší a pokud takové neexistuje, pak nejbližší vyšší. Při n=max bude rychlost čtení nastavena na maximum.

setreadspeedkb=n Určuje rychlost čtení datového CD u mechanik CD-ROM/CD-R(W)/DVD atd.

n představuje počet bytů/1000 za sekundu, tedy 1x = 176.4. Zaokrouhluje se standardně, tedy např. 123.6 bude 124, naproti tomu 123.4 bude 123. Tento příkaz umožňuje zadávat i neceločíselné násobky základní rychlosti, tedy např. 13.5x. Pokud mechanika nepodporuje zvolenou rychlost čtení, bude nastavena nejbližší nižší a pokud takové neexistuje, pak nejbližší vyšší. Při n=max bude rychlost čtení nastavena na maximum.

Options jsou volitelné parametry:

-device=n Určuje zařízení, ke kterému se vztahuje příkaz, případně další parametry. Používá se v případě, že je v systému více než jedno SCSI zařízení, např. CD-ROM mechanika + CD-R mechanika. První zařízení má číslo 1, druhé 2, atd. Pořadí je shodné s pořadím zařízení zobrazených v hlavním okně programu. Pokud parametr není použit, pracuje se s prvním zařízením.

 

Poznámky

  • Při použití příkazu (viz. výše) není zobrazeno žádné okno. Pouze v případě chybně zadaného parametru nebo v případě výskytu chyby je zobrazeno chybové hlášení.
  • Pro zjištění podporovaných rychlostí čtení datových CD použijte příkaz "Device/Info", záložku "CD capabilities".
  • Při použití v dávkových souborech (BAT) je nutné před vlastní program s parametry zadat start /w ..., což zajistí, že se ve zpracování BAT souboru bude pokračovat až po skončení spuštěného programu. Příklad: start /w scdevman setreadspeed=4.

 

Příklady

scdevman spustí integrované okenní prostředí
scdevman setreadspeed=16 nastaví rychlost čtení na 16x
scdevman setreadspeed=max nastaví rychlost čtení na maximum (záleží na mechanice)
scdevman -device=2 setreadspeed=4 nastaví rychlost čtení na 4x u druhého SCSI zařízení
start /w scdevman setreadspeed=8 nastaví rychlost čtení na 8x - použito v dávkovém souboru BAT, kdy se v jeho zpracování pokračuje až po ukončení nastavení rychlosti čtení na 8x (tj. po ukončení programu scdevman)

Při nějakém často používaném příkazu (např. setreadspeed=8) je možné vytvořit příslušného zástupce (např. na ploše), na kterého pak stačí pouze kliknout.