File Renamer 1.0.0.3

 

Program File Renamer slouží k hromadnému přejmenování skupiny souborů (např. *.jpg, *.*, apod.) v rámci jednoho adresáře. Všechny specifikované soubory se přejmenují podle klíče prefixXXXXX.* - prefix je společný pro všechny soubory a XXXXX představuje číslo pevné šířky (implicitně 5), které se pro jednotlivé soubory postupně zvyšuje od 1. Přípona zůstane nezměněna. Toto přejmenování souborů využijí především majitelé digitálních fotoaparátů, které v adresáři vytvoří často zcela nevhodné série obrázků s názvy typu CAT000001.JPG, CAT000002.JPG, atd. S File Renamerem snadno změníte tyto názvy např. na Dovolená99_01.jpg, Dovolená99_02.jpg, atd.

File Renamer je tzv. konzolová aplikace. To má několik výhod - např. jste ve svém oblíbeném souborovém manažeru (FAR, Norton, apod.), a v aktuálním adresáři chcete přejmenovat všechny JPG obrázky. Není nic jednoduššího, než napsat FILEREN *.jpg -pholky a je to (detailní popis parametrů je níže). Samozřejmě je nutné, aby program File Renamer byl tzv. na cestě.

Program funguje velmi jednoduše: nejprve se v aktuálním adresáři vyhledají všechny specifikované soubory (např. *.jpg, apod.), ty se následně abecedně setřídí podle názvu a nakonec se jeden po druhém přejmenují. Program je samozřejmě odolný proti nejrůznějším chybám, viz. poznámky.

 

Popis parametrů

Syntaxe příkazové řádky je

FILEREN FileMask [Options]

FileMask definuje skupinu souborů, které chceme přejmenovat, např. *.*, nebo *.jpg, atd.

Options jsou volitelné parametry:

-Pprefix určuje prefix, např. -Pdovolená nebo -Pholky, implicitně nic

prefix může obsahovat i mezery, pak je ovšem nutné takový prefix uzavřít do uvozovek, napr. "a b c"

-Wn n definuje šířku čísla za prefixem, implicitně 5
-Sn n udává počíteční hodnotu pro číslo, implicitně 1

Příklady:

FILEREN *.jpg -pholky přejmenuje všechny soubory s příponou jpg v adresáři na soubory ve tvaru:

holky00001.jpg
holky00002.jpg
holky00003.jpg

byla použita implicitní šířka čísla 5 a implicitní počáteční číslo 1

FILEREN *.* -pdovolená2000_ -w2 -s10 všechny soubory v adresáři budou přejmenovány na:

dovolená2000_10
dovolená2000_11
dovolená2000_12

přípony zůstanou nezměněny

FILEREN *.* -p"x y z " ukázka použití mezer v prefixu:
všechny soubory v adresáři budou přejmenovány na:

x y z 00001
x y z 00002
x y z 00003

přípony zůstanou nezměněny

 

Poznámky